Apie mus

Mūsų įmonės tikslas – padėti pritaikyti aplinką žmonėms su negalia, kad taptų kuo savarankiškesni ir laisvai judėtų.

Žmonių su negalia yra visame pasaulyje ir visuose visuomenės sluoksniuose. Jie turi visas teises į pilnavertį gyvenimą. Tiek tarptautiniai tiek Lietuvos standartai, reikalauja sudaryti visiems žmonėms vienodas sąlygas naudotis visais pastatais: gyvenamomis patalpomis, prekybos, buitinio aptarnavimo, maitinimo, sveikatos apsaugos, socialinio aprūpinimo įmonėmis, taip pat kino teatrais, koncertų salėmis, teatrais ir bibliotekomis, mokymo įstaigomis, sporto salėmis, transportui ir kt.

UAB “ROL – automatikas” savo veiklą Lietuvoje pradėjo 2004 metais. 13 metų dirbame neįgaliųjų technikos, liftų,  pakėlimo įrengimų srityje. Įmonėje dirba kvalifikuoti specialistai, kurie nuolat tobulina savo žinias seminaruose ir mokymuose.

Šiuolaikinėje visuomenėje vienas iš būtiniausių įrenginių neįgaliesiems – yra keltuvai. Jie leidžia žmonėms su negalia labiau praplėsti bendravimo galimybes su aplinka. Šiuo metu yra labai platus keltuvų pasirinkimas neįgaliesiems ir jie yra techniškai pritaikomi individualiai pagal kiekvieno žmogaus poreikius. Projektuojame, gaminame ir montuojame: keltuvus, liftus, pakėlimo įrengimus, laiptų kopiklius žmonėms su negalia patalpoms, baseinams,namams, parduotuvėms.

  • Kėlimo įrenginius ir keltuvus gauname iš geriausių Europos gamintojų.
  • Montavimo darbus atlieka kvalifikuoti specialistai per trumpiausią laiką optimalia kaina.
  • Tiekiama produkcija į rinką yra sertifikuota tarptautiniu lygiu.
  • Keltuvus neįgaliesiems įrengiame visoje Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Rusijoje.
  • Montavimo ir eksploatacijos srityje esame įvertinti  teigiamais mūsų partnerių ir klientų atsiliepimai

atsisiųsti (2)

Projektas: “Gerinamos sulaikytų užsieniečių buities sąlygos”

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie LR VRM (toliau – VSAT) įgyvendina investicinį projektą Nr. EGF13/3.1.4-1.4 „Grąžinamų ir išsiunčiamų asmenų, priimtų į Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centrą, apgyvendinimo sąlygų gerinimas“. Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga iš Europos grąžinimo fondo 2013 metų metinės programos lėšų.

Siekiant kuo sėkmingiau įgyvendinti 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/115/EB „Dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse“ nuostatas, susijusias su trečiųjų šalių piliečių sulaikymo sąlygomis, iš UAB ,,Rol-automatikas“ nupirkta įranga (laiptų kopėjas), skirta transportuoti laiptais neįgalųjį asmenį kartu su neįgaliųjų vežimėliu, kurios vertė 4634,00 eurų. Tokiu būdu Užsieniečių registracijos centre užtikrinamos tinkamos apgyvendinimo sąlygos ir neįgaliesiems asmenims.

Projektas atitinka EGF 2008–2013 m. daugiametėje programoje nurodytą prioritetą „Parama valstybėms narėms, kuriant grąžinimo valdymo strategiją“ ir nustatytą VSAT strateginio veiklos plano vieną iš uždavinių – užtikrinti į Užsieniečių registracijos centrą priimtų užsieniečių priežiūrą, išlaikymą ir išsiuntimą į kilmės šalį, užkirsti kelią nelegalios migracijos plitimui per Lietuvą.

VIMEC          logo-lehner-lifttechnik          DiGI-Project---Logo               BKG-Logo